top of page
אודות

אודות התכנית

קפסולה הינה תכנית לימודים דו-שנתית ייחודית, אשר מטרתה לתת ידע תיאורטי, טכניקות ומיומנויות בטיפול משפחתי וזוגי מתוך עמדה אינטגרטיבית. במסגרת התוכנית נלמד להסתכל על הפרט, הזוג, המשפחה ויחסי הגומלין ביניהם מתוך ראיה מערכתית-אינטגרטיבית  הנשענת על המשגות טיפוליות מגוונות.

 

מטרות התכנית:

  • להקנות ידע וכלים מקיפים לגביי תיאוריות ומיומנויות מגוונות של טיפול משפחתי וזוגי. מחד, מייצגת התכנית את הגישות המרכזיות בתחום ומאידך היא חותרת לתת ביטוי לריבוי, מגוון ועדכניות.

  • לקדם חיבור ואינטגרציה של ידע וכלים אלו לעבודה הטיפולית  במגוון הקשרים פרטניים ומערכתיים, ציבוריים ופרטיים, תוך התמקדות בסוגים שונים של בעיות וקשיים.

  • לקדם את היכולת לראיה אינטגרטיבית של טיפול נפשי כמתייחס באופן גמיש, משולב ומשתנה לפרטני, הזוגי, המשפחתי והחברתי תוך שימוש במגוון שפות מקצועיות ובמפות דרכים אינטגרטיביות.
     

השנה הראשונה של התכנית תתמקד בתיאוריות ופרקטיקות של הטיפול המשפחתי. השנה השנייה בתכנית תתמקד בתיאוריות ופרקטיקות של טיפול זוגי. חלק מהקורסים וההכשרות יתייחסו לשני סוגי הטיפול גם יחד.

התוכנית מוכרת כהשתלמות מקצועית מובהקת מטעם הפ"י (הסתדרות הפסיכולוגים בישראל)

תוכנית ההסמכה בטיפול זוגי ומשפחתי מוכרת על ידי  החטיבות החינוכית, השיקומית, הרפואית והתעסוקתית בהפ"י (הסתדרות הפסיכולוגים בישראל)

התוכנית מוכרת על ידי האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי בקטגוריה ב׳ (תוכנית תיאורטית מלאה)

*

*

*

עיקרי התוכנית

מעגל חיי משפחה

המודולה מתמקדת בתהליכים טבעיים בבנייה והתפתחות של משפחה כמו גם בשינויים, מעברים ומשברים בחיי המשפחה. 

שיטות התערבות בטיפול משפחתי

המודולה עוסקת בתרגום של התיאוריות שנלמדו לפרקטיקות יישומיות. 

תיאוריות בטיפול משפחתי 

במודולה זו נכיר תיאוריות קלאסיות ועכשוויות בטיפול משפחתי.

קשיי תפקוד בראייה משפחתית

במודולה נעסוק במורכבויות המוכרות לנו בעבודה טיפולית פרטנית נמשיג ונבנה ונכיר דרכי התערבות מפרספקטיבה מערכתית ומשפחתית.

היבטים של מיניות

במודולה זו נתמקד בתחום הטיפול המיני
ונקנה מיומנויות להתערבויות מקצועיות
למתמודדים עם קשיים במיניות
ובתפקוד המיני. 

טיפול זוגי

במודולה זו נעמיק בחשיבה ולמידה של המרכיבים הייחודיים של הזוג
כמערכת, התפתחות זוגיות
וקונפליקטים זוגיים. 

עיקרי התכנית
צוות המרצים

צוות התכנית

מנהלות התכנית

יוצרות התכנית

שלומית גילוני ברק

רכזת אקדמית
פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה.

מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת ומדריכה. מרצה באוניברסיטת תל אביב בבית ספר לעבודה סוציאלית. בעבר מרצה במכון ברקאי. מטפלת בקליניקה פרטית.

שלומית גילוני ברק

 גלי שיין טל

מנהלת התכנית
פסיכולוגית חינוכית מומחית ומטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, מלמדת במכון מפרשים במכללה האקדמית תל אביב-יפו. מטפלת בקליניקה פרטית.

גלי שיין טל
bottom of page