top of page

סילבוס התכנית

מודולה 1

תיאוריות בטיפול משפחתי - 56 ש"ל  

כמטפלים אנחנו מיומנים בעבודה תוך אישית, שמטרתה להשפיע על איכות חייו של המטופל. בתכנית זו נלמד להרחיב את ההתבוננות התוך אישית לבין אישית. נלמד להסתכל על הפרט מתוך ראיה מערכתית משפחתית ועל ההשפעות ההדדיות המתקיימות בין הפרטים למערכת המשפחתית ובין המערכת המשפחתית לסביבה. 

בשנה זו נתמקד בלמידת תיאוריות קלאסיות מעולמות הטיפול המשפחתי כמו גם בתיאוריות עכשוויות אשר מצויות בדיאלוג עם הרעיונות המערכתיים-משפחתיים וזוגיים.

המודולה מעניקה ידע נרחב על תיאוריות של טיפול משפחתי מתוך עמדה אינטגרטיבית. תכני הלמידה יכללו את  הגישה המבנית (מינושין), המודל הרב-דורי של בואן, גי'נוגרם והרעיונות של בוז'ורמני נאג', הגישה הנרטיבית וטיפול קוגניטיבי התנהגותי.

מודולה 2

שיטות התערבות בטיפול משפחתי – 56 ש"ל

המודולה עוסקת בתרגום של התיאוריות שנלמדו במודולה אחת לפרקטיקות יישומיות. בנוסף הסטודנטים יחשפו לשיטות התערבות מעמדה חוויתית בהתייחסות לגישות מגוונות ביניהן גישת סאטיר. ההוראה תעשה שימוש בניתוח מקרים, הדרכה ותרגול באמצעות משחקי תפקידים וחלק  מהמפגשים יערכו בקבוצות קטנות.

מודולה 3

מעגל חיי משפחה - 28 ש"ל

הקורס מתמקד בתהליכים טבעיים בבנייה והתפתחות של משפחה כמו גם לשינויים, מעברים ומשברים בחיי המשפחה. מטרת הקורס לחשוף את המשתתפים להתבוננות על המשפחה מתוך פרספקטיבה של השלב ההתפתחותי שבו היא נמצאת כמרכיב משמעותי בהערכת המשפחה, והבניית תוכנית טיפול רלוונטית. בקורס זה נתמקד בסוגיות מרכזיות במעבר להורות, הורות למתבגרים, התרוקנות הקן, הזדקנות ומשפחות בוגרות, תהליכי אבל ואובדן ומשברי

מודולה 4

מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית משפחתית בנוכחות ילדים - 28 ש"ל

קורס זה יעסוק בעבודה משפחתית בנוכחות ילדים.  הטיפול המשפחתי יצר מהפיכה בתפיסה של קשיים של ילדים, מעבר מפרספקטיבה דינמית הרואה את הילד ומאפייניו האינטרא-פסיכיים כמקור הקושי ומוקד ההתערבות, להתבוננות על  קשיים של הילד כמבטאים סימפטום משפחתי. במהפיכה הזו  התרחש תהליך לא מכוון של הדרת הילדים מחדר הטיפול ועבודה משפחתית עם המבוגרים במשפחה בלבד. מטרת הקורס לספק למטפלים ידע וכלים שיאפשרו אינטגרציה בין הגישות השונות וידע בסיסי לעבודה עם ילדים כחלק מהעבודה הטיפולית המשפחתית השוטפת. המשתתפים ייחשפו למודלים לעבודה טיפולית עם ילדים ומתבגרים. ילמדו מיומנויות מבוססות מנטליזציה, התקשרות וכלים קוגנטיביים-התנהגותיים שיאפשרו להרחיב את יכולת התנועה בסטינג הטיפולי ולאפשר שילוב ילדים בטיפול המשפחתי.

מודולה 5

קשיי תפקוד בראייה משפחתית - 28 ש"ל

בקורס זה נעסוק במורכבויות אשר מוכרות לנו בעבודה טיפולית פרטנית נמשיג ונבנה ונכיר דרכי התערבות מפרספקטיבה מערכתית ומשפחתית. נתייחס לסוגיות כמו התמכרות, התמודדות עם מחלה, אירוע טראומטי וסודות במשפחה.

מודולה 6

סמינר קליני  - מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית זוגית ומשפחתית מתוך עמדה אינטגרטיבית  56 ש"ל

טיפול משפחתי וזוגי דורש למידה של מיומנויות וטכניקות הייחודיות להתערבויות מערכתיות. הסמינר הקליני יילווה את הלמידה התיאורטית לאורך ויתמקד בחיבור לטכניקה הטיפולית הנובעת מההמשגה הקלינית. בסמינר יילמדו טכניקות מעולם הטיפול המשפחתי, יתקיימו משחקי תפקידים וינותחו פגישות טיפוליות שיביאו המשתתפים בקבוצה, מתוך עבודתם הטיפולית. תהיה התייחסות  לתהליכים המערכתיים, הבין אישיים והתוך אישיים של המשפחות, הזוגות והמטפלים. הסמינר יתקיים בחלקו בקבוצות קטנות ובחלקו בפורום הקבוצתי הרחב.

מודולה 7

טיפול זוגי - 56 ש"ל

מטרת קורס זה הינה להעמיק את הידע הקיים בנושא טיפול פרטני ולהרחיבו לידע המבוסס על חשיבה ולמידה של המרכיבים הייחודיים של הזוג כמערכת, התפתחות זוגיות וקונפליקטים זוגיים. הקורס, שהינו באורנטציה אינטגרטיבית, ייתן העמקה במגוון תיאוריות מעולמות הטיפול הזוגי כחלק מהטיפול המערכתי וכן יקנה מיומנויות, טכניקות וכלים מובילים ועכשוויים בטיפול זוגי . בקורס ילמדו רעיונות של טיפול זוגי מפרספקטיבה פסיכואנליטית ופסיכואנליטית-התייחסותית, הכרות עם הרעיונות של הנדריקס (אימגו) המודל של פול ווכטל וכן ממודלים מבוססי מחקר כגון EFT, המודל של גוטמן ועוד.

מדריכים מומלצים

סילבוס
מודול 1
מודול 2
מודול 3
מודול 4
מודול 5
מודול 6
מודול 7
מודולה 8

מבנה התכנית

מודולה 1

תיאוריות בטיפול משפחתי - 56 ש"ל  

כמטפלים אנחנו מיומנים בעבודה תוך אישית, שמטרתה להשפיע על איכות חייו של המטופל. בתכנית זו נלמד להרחיב את ההתבוננות התוך אישית לבין אישית. נלמד להסתכל על הפרט מתוך ראיה מערכתית משפחתית ועל ההשפעות ההדדיות המתקיימות בין הפרטים למערכת המשפחתית ובין המערכת המשפחתית לסביבה. 

בשנה זו נתמקד בלמידת תיאוריות קלאסיות מעולמות הטיפול המשפחתי כמו גם בתיאוריות עכשוויות אשר מצויות בדיאלוג עם הרעיונות המערכתיים-משפחתיים וזוגיים.

המודולה מעניקה ידע נרחב על תיאוריות של טיפול משפחתי מתוך עמדה אינטגרטיבית. תכני הלמידה יכללו את  הגישה המבנית (מינושין), המודל הרב-דורי של בואן, גי'נוגרם והרעיונות של בוז'ורמני נאג', הגישה הנרטיבית וטיפול קוגניטיבי התנהגותי.

מודולה 2

שיטות התערבות בטיפול משפחתי – 56 ש"ל

המודולה עוסקת בתרגום של התיאוריות שנלמדו במודולה אחת לפרקטיקות יישומיות. בנוסף הסטודנטים יחשפו לשיטות התערבות מעמדה חוויתית בהתייחסות לגישות מגוונות ביניהן גישת סאטיר. ההוראה תעשה שימוש בניתוח מקרים, הדרכה ותרגול באמצעות משחקי תפקידים וחלק  מהמפגשים יערכו בקבוצות קטנות.

מודולה 3

מעגל חיי משפחה - 28 ש"ל

הקורס מתמקד בתהליכים טבעיים בבנייה והתפתחות של משפחה כמו גם לשינויים, מעברים ומשברים בחיי המשפחה. מטרת הקורס לחשוף את המשתתפים להתבוננות על המשפחה מתוך פרספקטיבה של השלב ההתפתחותי שבו היא נמצאת כמרכיב משמעותי בהערכת המשפחה, והבניית תוכנית טיפול רלוונטית. בקורס זה נתמקד בסוגיות מרכזיות במעבר להורות, הורות למתבגרים, התרוקנות הקן, הזדקנות ומשפחות בוגרות, תהליכי אבל ואובדן ומשברי

מודולה 4

מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית משפחתית בנוכחות ילדים - 28 ש"ל

קורס זה יעסוק בעבודה משפחתית בנוכחות ילדים.  הטיפול המשפחתי יצר מהפיכה בתפיסה של קשיים של ילדים, מעבר מפרספקטיבה דינמית הרואה את הילד ומאפייניו האינטרא-פסיכיים כמקור הקושי ומוקד ההתערבות, להתבוננות על  קשיים של הילד כמבטאים סימפטום משפחתי. במהפיכה הזו  התרחש תהליך לא מכוון של הדרת הילדים מחדר הטיפול ועבודה משפחתית עם המבוגרים במשפחה בלבד. מטרת הקורס לספק למטפלים ידע וכלים שיאפשרו אינטגרציה בין הגישות השונות וידע בסיסי לעבודה עם ילדים כחלק מהעבודה הטיפולית המשפחתית השוטפת. המשתתפים ייחשפו למודלים לעבודה טיפולית עם ילדים ומתבגרים. ילמדו מיומנויות מבוססות מנטליזציה, התקשרות וכלים קוגנטיביים-התנהגותיים שיאפשרו להרחיב את יכולת התנועה בסטינג הטיפולי ולאפשר שילוב ילדים בטיפול המשפחתי.

מודולה 5

קשיי תפקוד בראייה משפחתית - 28 ש"ל

בקורס זה נעסוק במורכבויות אשר מוכרות לנו בעבודה טיפולית פרטנית נמשיג ונבנה ונכיר דרכי התערבות מפרספקטיבה מערכתית ומשפחתית. נתייחס לסוגיות כמו התמכרות, התמודדות עם מחלה, אירוע טראומטי וסודות במשפחה.

מודולה 6

סמינר קליני  - מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית זוגית ומשפחתית מתוך עמדה אינטגרטיבית  56 ש"ל

טיפול משפחתי וזוגי דורש למידה של מיומנויות וטכניקות הייחודיות להתערבויות מערכתיות. הסמינר הקליני יילווה את הלמידה התיאורטית לאורך ויתמקד בחיבור לטכניקה הטיפולית הנובעת מההמשגה הקלינית. בסמינר יילמדו טכניקות מעולם הטיפול המשפחתי, יתקיימו משחקי תפקידים וינותחו פגישות טיפוליות שיביאו המשתתפים בקבוצה, מתוך עבודתם הטיפולית. תהיה התייחסות  לתהליכים המערכתיים, הבין אישיים והתוך אישיים של המשפחות, הזוגות והמטפלים. הסמינר יתקיים בחלקו בקבוצות קטנות ובחלקו בפורום הקבוצתי הרחב.

מודולה 7

מטרת קורס זה הינה להעמיק את הידע הקיים בנושא טיפול פרטני ולהרחיבו לידע המבוסס על חשיבה ולמידה של המרכיבים הייחודיים של הזוג כמערכת, התפתחות זוגיות וקונפליקטים זוגיים. הקורס, שהינו באורנטציה אינטגרטיבית, ייתן העמקה במגוון תיאוריות מעולמות הטיפול הזוגי כחלק מהטיפול המערכתי וכן יקנה מיומנויות, טכניקות וכלים מובילים ועכשוויים בטיפול זוגי . בקורס ילמדו רעיונות של טיפול זוגי מפרספקטיבה פסיכואנליטית ופסיכואנליטית-התייחסותית, הכרות עם הרעיונות של הנדריקס (אימגו) המודל של פול ווכטל וכן ממודלים מבוססי מחקר כגון EFT, המודל של גוטמן ועוד.

טיפול זוגי - 56 ש"ל

מודולה 8

היבטים של מיניות - 28 ש"ל

מטרת קורס זה הינה למיניות הינה חלק בלתי נפרד מחייו של כל אדם. במובן הרחב שלה היא משקפת את תפיסת העצמי והזהות שלנו כגברים, נשים ומה שבניהם. מעבר לפרקטיקה המינית, מיניות, המבטאת צורך בקרבה, חום ואהבה וסיפוק מיני, משפיעה על חיינו הזוגיים והאישיים, על דרך ההורות שלנו וגם על הדרך בה אנו פוגשים אנשים בחיינו המקצועיים. קורס זה יספק ידע בנושא המין והמיניות תוך התייחסות לאספקטים של אינטימיות, תשוקה ומשיכה, הקורס יספק כלים להערכת וטיפול בבעיות בתחום המיני והאינטימי. מטרת הקורס לסייע למטפל הזוגי להתמודד עם נושא המיניות בצורה מקצועית ורגישה ולהקנות לו מיומנויות להתערבויות מקצועיות לצורך סיוע למתמודדים עם קשיים במיניות ובתפקוד המיני. 

מודולה 9

דיני משפחה - 28 ש"ל

כחלק מהתפיסה המערכתית העומדת בבסיס עבודתו של המטפל המשפחתי והזוגי, יילמד קורס בדיני משפחה למטפלים, שמטרתו להקנות למטפל את הידע להבנת הבסיס המשפטי המשפיע על המערכת המשפחתית, בתוך מצבי משבר וקונפליקט. קורס  זה יקנה מושגי יסוד בדיני משפחה ובפרט בתחום הגירושין (מזונות, משמורת ילדים, חלוקת רכוש), ידועים בציבור, הסכמי ממון, ירושות ומעורבות בעסק משפחתי.  כמו כן, יעסוק הקורס בהיכרות עם האלטרנטיבה הגישורית להליך משפטי במשפחה ויתרונותיה בעבודה עם קונפליקטים משפחתיים. נכיר את הפרקטיקה הגישורית בתוך משפחה, את  עבודתו של המגשר המשפחתי וההבחנה בין עבודתו של המגשר לעבודתו של המטפל,  וכן נקנה כלים פרקטיים מתוך "חדר הגישור" להתערבויות יעילות במצבי קונפליקט במשפחה. 

מודולה 10

אתיקה בטיפול משפחתי וזוגי - 12 ש"ל

מטרת הקורס הינה לפתח רגישות וערנות לסוגיות אתיות בטיפול זוגי ומשפחתי ולהקנות את הידע הדרוש לזיהוי ולפתרון בעיות אתיות שונות, מתוך אבחנה בין סוגיות אתיות בטיפול אישי לסוגיות אתיות שעולות בטיפול משפחתי וזוגי.

להשלמת דרישות ההכשרה יש צורך בצבירת שעות הדרכה:

60

שעות הדרכה פרטניות

הניתנות ע"י מדריכים מטעם התכנית.

*הדרכה על טיפול תוכל להינתן על עבודה בשירות הציבורי או בקליניקה הפרטית. 

מודולה 9
Anchor 1

לו"ז ותאריכים

שנת הלימודים תשפ"ה:

המפגשים יתקיימו בימי ה' בין השעות 9:00-14:00 במכון מפרשים במכללה האקדמית תל אביב יפו

*ייתכנו שינויים

* כל השיעורים מועברים באופן פרונטלי

לוז ותאריכים
bottom of page