top of page

שכר לימוד והרשמה

התכנית הינה פרונטלית

התוכנית תתקיים במכללה האקדמית תל-אביב יפו, רחוב רבנו ירוחם 14 תל אביב יפו

למידה בקבוצה עד 24 משתתפים

חלק מהלמידה תתבצע בקבוצות קטנות 

השלמת הדרישות ללמידה תיאורטית של האגודה לטיפול משפחתי וזוגי בשנתיים בלבד

התו הסגול - המפגשים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות

כתם 2.png
כתם 2.png
כתם 2.png
כתם 2.png
כתם 2.png
כתם 2.png

שכ"ל לשנה אקדמית:

12,000

פירוט מסללים
bottom of page