top of page

אודות התכנית

קפסולה הינה תכנית  לימודים דו-שנתית ייחודית, אשר מטרתה לתת ידע תיאורטי, טכניקות ומיומנויות בטיפול משפחתי וזוגי מתוך עמדה אינטגרטיבית.  במסגרת התוכנית נלמד להסתכל על הפרט, הזוג, המשפחה ויחסי הגומלין ביניהם מתוך ראיה מערכתית-אינטגרטיבית  הנשענת על המשגות טיפוליות מגוונות.

 

מטרות התכנית:

  • להקנות ידע וכלים מקיפים לגביי תיאוריות ומיומנויות מגוונות של טיפול משפחתי וזוגי. מחד, מייצגת התכנית את הגישות המרכזיות בתחום ומאידך היא חותרת לתת ביטוי לריבוי, מגוון ועדכניות.

  • לקדם חיבור ואינטגרציה של ידע וכלים אלו לעבודה הטיפולית  במגוון הקשרים פרטניים ומערכתיים, ציבוריים ופרטיים, תוך התמקדות בסוגים שונים של בעיות וקשיים.

  • לקדם את היכולת לראיה אינטגרטיבית של טיפול נפשי כמתייחס באופן גמיש, משולב ומשתנה לפרטני, הזוגי, המשפחתי והחברתי תוך שימוש במגוון שפות מקצועיות ובמפות דרכים אינטגרטיביות.
     

השנה הראשונה של התכנית תתמקד בתיאוריות ופרקטיקות של הטיפול המשפחתי. השנה השנייה בתכנית תתמקד בתיאוריות ופרקטיקות של טיפול זוגי. חלק מהקורסים וההכשרות יתייחסו לשני סוגי הטיפול גם יחד.

התוכנית מוכרת כהשתלמות מקצועית מובהקת מטעם הפ"י (הסתדרות הפסיכולוגים בישראל)

תוכנית ההסמכה בטיפול זוגי ומשפחתי מוכרת על ידי  החטיבות החינוכית, השיקומית, הרפואית והתעסוקתית בהפ"י (הסתדרות הפסיכולוגים בישראל)

התוכנית מוכרת על ידי האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי בקטגוריה ב׳ (תוכנית תיאורטית מלאה)

*

*

*

עיקרי התוכנית

מעגל חיי משפחה

המודולה מתמקדת בתהליכים טבעיים בבנייה והתפתחות של משפחה כמו גם בשינויים, מעברים ומשברים בחיי המשפחה. 

שיטות התערבות בטיפול משפחתי

המודולה עוסקת בתרגום של התיאוריות שנלמדו לפרקטיקות יישומיות. 

תיאוריות בטיפול משפחתי 

במודולה זו נכיר תיאוריות קלאסיות ועכשוויות בטיפול משפחתי.

קשיי תפקוד בראייה משפחתית

במודולה נעסוק במורכבויות המוכרות לנו בעבודה טיפולית פרטנית נמשיג ונבנה ונכיר דרכי התערבות מפרספקטיבה מערכתית ומשפחתית.

במודולה זו נתמקד בתחום הטיפול המיני
ונקנה מיומנויות להתערבויות מקצועיות
למתמודדים עם קשיים במיניות
ובתפקוד המיני. 

במודולה זו נעמיק בחשיבה ולמידה של המרכיבים הייחודיים של הזוג
כמערכת, התפתחות זוגיות
וקונפליקטים זוגיים. 

היבטים של מיניות

טיפול זוגי

עיקרי התכנית
מנהלות התכנית

יוצרות התכנית

שלומית גילוני ברק

רכזת אקדמית

פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה ,מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת ומדריכה. עוסקת בטיפול אישי, זוגי ומשפחתי מעמדה אינטגרטיבית. מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, מרצה ומדריכה בתוכנית "עוגן" לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה. שותפה ביצירה והובלת תוכנית "קפסולה" לטיפול זוגי ומשפחתי מתוך עמדה אינטגרטיבית. מטפלת בקליניקה פרטית בגבעתיים.

שלומית_edited.jpg

 גלי שיין טל

מנהלת התכנית

פסיכולוגית חינוכית מומחית ומטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, מרצה  ומדריכה בתוכנית "עוגן" לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה ובמכון "מפרשים" במכללה האקדמית תל אביב-יפו, מרצה במגמה הקלינית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, יוצרת ומובילה את "קפסולה" - תוכנית ללימודי טיפול משפחתי וזוגי מתוך עמדה אינטגרטיבית, מטפלת ביחידים, זוגות ומשפחות בקליניקה פרטית בת"א.

גלי_edited.jpg
bottom of page